Nieuws

De vogelliefhebber

Door de corona is de wereld sterk veranderd en zijn internet belangrijker geworden dan ooit.
Vanwege het niet of moeilijk bij elkaar kunnen komen en verenigingsavonden niet plaats kunnen vinden, heb ik een website gemaakt waar ik mijn ruime vogelervaring met een ieder digitaal wil gaan delen. Zo staan er korte filmpjes en lezingen te zien en te beluisteren. Ook vele artikelen, kweekverslagen zijn beschikbaar en zullen verder worden aangevuld. Tevens zijn de maandbladen Onze Vogels vanaf 1968 t/m laatst complete jaargang hier te lezen. Ieder jaar zullen deze verder worden bijgewerkt. Voor iedere vogelliefhebber en bron van informatie en vogelbeleving.

Kijk snel op www.devogelliefhebber.nl

Veel kijk en leesplezier

Jacob Miedema