Ringmaten overige vogels

RINGINDICATIELIJST  UILEN, ROOF-, ZEE-, WAD-, WEIDE- EN WATERVOGELS. Maximale binnendiameter in mm.

 

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met * gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

 

 


Eenden:

 

  Bergeend (Tadorna tadorna):             12,0

  Bergbeekeend:                                         9

  Blauwe eend:                                            10

  Blokeend:                                                  12

  Mexicaanse blokeend:                            11

 

  Boomeenden:

  Cuba boomeend (Dendrocygna arborea): 13

  Eyton boomeend (Dendrocygna eytoni): 11

  Gele boomeend :                                     13

  Gevlekte boomeend (Dendrocygna guttata):    11

  Grote boomeend:                                     16

  Java boomeend (Dendrocygna javanica)::  10

  Roodbek boomeend :                              12

  Trekkende boomeend  (Dendrocygna arcuata):

     Austr. trekkende boomeend :              12

     Indische trekkende boomeend

     Kleine trekkende boomeend :             10

     Oostind. trekkenede boomeend:         11

  Vliegende boomeend:                            18

  Witrug (boom)eend :                                10

  Witwang boomeend (Dendrocygna viduata):   11

 

  Booteend:

  Grote booteend:                                       16

  Niet vliegende booteend:                       20

  Vliegende booteend:                               18

 

Bos eend:

  Witvleugel boseend:                               12

  Bronskop eend (Anas falcata):           10,0

  Bronsvleugel eend:                                 12

  Bruine eend:

  Nw. Zeelandse bruine eend:                 10

 

 

 

Buffelkop eend (Bucephala albeola):                     (A)           8,0

  Canvasback (Aythya valisneria):           11

  Carolina eend (Aix sponsa):                   9

 

  Casarca (Casarca ferruginea) :           14,0

  Australische casarca:                              14

  Grijskop casarca (Tadorna ferruginea):  13

  Kuif casarca (Tadorna cristata) :                         (A-)            14*

  Paradijs casarca:                                      13

  Rode casarca (Tadorna ferruginea):     13

 

  Duikeend:

  Zuid Amerikaanse duikeend:                10

  Zuiderse duikeend:                                 11

 

Duiker :

  Brilduiker (Bucephala clangula):        10,0

  Barrow brilduiker:                                     11

  Ijslandse brilduiker (Bucephala islandica):   11,0

  Geelsnavel duiker (Gavia adamsil):

  Ijs duiker (Gavia immer):                       14,0

  Parelduiker ( Gavia arctica)                  18,0

  Roodkeel duiker (Gavia stellata):       18,0

  Kuifduiker (Podiceps auritus):            10,0

 

  Eidereend (Somateria mollissima):    13,0

  Amerikaanse eidereend:                        13

  Bril eidereend:                                          12

  Europese eidereend:                              13

  Faröer eidereend:                                    12

  Konings eidereend (Somateria spectabillis):         12,0

  Noordelijke eidereend:                            13

  Pacific eidereend:                                    14

  Steller eidereend (Polysticta stelleri): 10,0

 

 

 

  Filippijnse eend:                                       11

  Florida eend:                                             11

  Geelsnaveleend (Anas u.undulata):     12

  Harlekijn eend (Histrionicus histrionicus):    9,0

  Hartlaub eend:                                          11

  Hawaï eend:                                              9

  Ijseend (Clangula hyemalis):               9,0

  Kastanje eend (Anser castanea):          10

  Knobbelpronk eend:                                12

  Koekoeks eend:                                        10

  Krak eend (Anas strepera):                  10,0

  Krooneend (Netta rufina):                    11,0

 

  Kuif eend (Aythya fuligula):                 9,0

  Amerikaanse kuifeend (Aythya collaris): 9

  Andes kuifeend(Lophonetta specularioides alticola):           12

  Patagonische kuifeend (Lophonetta sp. specularioides ):   12

 

  Kwaker:                                                      10

  Lob eend:                                                   13

  Loopeend:                                                 15

  Maccoa eend:                                           10

  Mandarijn eend (Aix galericulata):        9

  Marianen eend (Anas oustaleti):                            (A-)

  Marmer eend (Marmaronetta angustirostris)          8,0

  Meller’s eend (Anas melleri):                 10

  Mexicaanse eend:                                    11

  Muskus eend (Cairina moschata)1-0:  22

  Muskus eend (Cairina moschata)0-1:  18

  Nonnetje (Mergellus albellus):            9,0

  Peposaca eend (Netta peposaca):        12

 

  Pijlstaart (Anas acuta):                          10,0

  Bahama pijlstaart:

     Gr. Bahama pijlstaart:                            11

     Kl. Bahama pijlstaart:                            9

  Chili pijlstaart (Anas georgica spinicauda): 9

  Crozet pijlstaart:                                        9

  Europese pijlstaart (Anas acuta):          10

  Kerguelen pijlstaart (Anas acuta eatoni): 9

  Roodbek pijlstaart (Anas erythrorhyncha): 9

 

  Pronk eend:

  Knobbel pronkeend:                               12

 

  Radjah eend (Tadorna radjah):              12

  Ringsnavel eend (Aythya collaris):    9,0

  Rode ooreend:                                          9

  Roodkap eend:                                         10

  Roodoor eend (Malacorhynchus membranaceus):    8

  Rozekop eend (Rhodonessa leucocephala):             (A-)

  Salvadori eend:                                        9

  Sikkel eend (Anas falcata):                     10

 

  Slobeend (Anas clypeata):                   10,0

  Argentijnse slobeend (Anas platales): 9

  Australische slobeend (Anas r.rhynchotis): 9

  Europese slobeend (Anas clypeata):   9

  Kaapse slobeend:                                    9

  Nw.zeelandse slobeend:                        9

  Rode slobeend = Arg. slobeend

 

  Smient (Anas penelope):                      9,0

  Amerikaanse smient (Anas americana):  9,0

  Chili smient (Anas sibilatrix):                 10

  Europese smient (Anas penelope):  9,0

 

  Sproeten eend:                                         10

 

  Stekelstaart eend :

  Am. rosse stekelstaart eend (Oxyura j.jamaicensis): 9

  Argentijnse stekelstaart eend(Oxyura  …):  9

  Australische stekestaart eend: (Oxyura  …):     9

 

  Tafel eend (Aythya ferina):                   10,0

  Afrikaanse tafeleend:                              10 

  Amerikaanse tafeleend (Aythya americana):          10,0

     Grote tafeleend (Aythya valisineria):   11,0

  Talingen

  Andamanen taling:                                  10

  Andes taling:                                            8

  Baikal taling (Anas formosa):             8,0

  Blauwvleugel taling (Anas discors): 8,0

  Brasil taling (Amazonetta brasiliensis):

     Grote braziltaling:                                  9

     Kleine braziltaling:                                8

  Bronskoptaling = Bronskopeend

  Chili taling (Anas ƒ.flavirostris):             8

  Grijze taling:                                              9

  Groenvleugel taling:                                7

  Hottentot taling (Anas punctata):           7

  Kaapse taling (Anas capensis):             9

  Kaneel taling (Anas cyanoptera):          8

  Laysan taling:                                           9

  Madagascar taling:                                  8

  Marmer taling (Anas angustirostris):     8

  Merida taling:                                            8

    Nw.Zeelandse taling (Anas aucklandica):          (A-)

  Puna taling (Anas versicolor puna):     9

  Roodschouder taling:                             8

  Scherpvleugel taling:                              8

  Siberische taling = Baikaltaling

  Versicolor taling:                                      8

  Winter taling (Anas crecca):                7,0

  Witkeeltaling:

     Austr. Grijze witkeeltaling:                    9

     Indische witkeeltaling:                          9

     Renneil witkeeltaling:                           9

 

  Zomer taling (Anas querquedula):        7

 

  Topper eend (Aythya marila):             11,0

  Grote toppereend:                                    10

  Kleine toppereend (Aythya affinis):  9,0

  Nw.zeelandse toppereend:                    9

 

  Vlekbek eend (Anas p.poecilorhyncha):   12

  Birmaanse vlekbekeend:                        11

  Chineese vlekbekeend:                         11

 

  Wenkbrauw eend:                                    11

  Wilde eend (Anser platyrhynchos):   12,0

  Groenlandse wilde eend:                       11

  Witkop eend (Oxyura leucocephala):    10

 

Witoog eend (Aythya nyroca):                                      (A)      9,0

  Australische witoogeend (Aythya au.australis):         11

  Baers witoogeend:                                   11

    Madagaskar witoogeend (Aythya innotata):            (A-)  11,0

    Witvleugeleend  (Cairina scutulata):                        (A-)    14,0

 

  Zaagbek:

    Braziliaanse zaagbek (Mergus octosetaceus) 1-0:    (A-)          11*

    Braziliaanse zaagbek (Mergus octosetaceus) 0-1:    (A-)          12*

  Grote zaagbek (Mergus merganser):    13

  Kokarde zaagbek (Lophodytes cucullatus):

  Kuif zaagbek:                                           9

  Middelste zaagbek (Mergus serratos): 12,0

 

  Zeeëend:

  Bril zeeëend (Melanitta perspicillata): 11,0

  Grote zeeëend (Melanitta fusca):       13,0

  Zwarte zeeëend (Melanitta nigra):      12,0

 

Zwarte eend (Anas rubripes):               12,0

  Afrikaanse zwarte eend:                         11

  Noord Amerikaanse zwarte eend:        12

 

Ganzen:

 

  Andes gans (Chloephaga melanoptera): 16

  Blauwvleugel gans:

  Abessijnse blauwvleugel gans (Cyanochen cyanopterus): 14

  Brand gans (Branta leucopsis):         14,0

  Buffgans:

  Amerikaanse buffgans:                          27

  Brecon gans:                                             24

 

Canadese gans (Branta canadensis):  20,0

  Canadese gans (Branta canadensis leucopareia):      (A-)         13,0

  Canadese gans (Aleoeten) :                  13

  Canadese gans (Atlantische) :              20

  Canadese gans (Bering) :                      13

  Canadese gans (Cackling) :                  12

  Canadese gans (Dusky) :                      16

  Canadese gans (Kleine) (B.c. minima):   14

  Canadese gans (Moffits) (B.c. moffitti) : 18

  Canadese gans (Reuzen) (B.c. maxima): 20

  Canadese gans (Richardsons) (B.c. hutchinsii):       13

  Canadese gans (Taverners)                  16

  Canadese gans (Todds):                        18

  Canadese gans (Vancouver):               18

 

  Celler gans:                                               `20

  Ceropsis gans:                                          20

  Diepholzer gans:                                      22

  Dwerg gans (Anser erythropus):       14,0

  Emdener gans:                                         27

  Ekstergans:                                               16

  Goudoog gans:                                         14

  Grauwe gans (Anser anser):               20,0

  Grijskop gans (Chloephaga poliocephala):  14

  Hawaïgans (Branta sandvicensis):        16

  Keizer gans (Anser canagicus):             16

  Kelp gans:                                                 16

 

  Knobbelgans:

  Afrikaanse knobbelgans:                       24

  Chineese knobbelgans:                         20

 

  Kol gans (Anser albifrons):                  16,0

  Dwerg kolgans = goudooggans

  Tule kolgans:                                            18

 

  Krulveer gans:                                          22

 

  Magelhaen gans:

  Grote magelhaen gans (Chloephaga picta leucoptera):       18

  Kleine magelhaen gans (Chloephaga picta):   16

 

  Manengans:                                              12

  Nijl gans (Alopochen aegyptiaca) :        14

  Normandische gans:                               24

  Orinoco gans (Neochen jubatus):          14

  Pommerse gans:                                      27

 

  Pygmee gans:

  Afrikaanse pygmeegans:                       7

  Coromandel pygmeegans:                     7

  Groene pygmeegans:                             7

 

  Rietgans (Anser fabalis):                      18,0

  Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus):     14,0

 

  Romaanse gans:                                      20 

  Rommerse gans:                                      27

  Roodhals gans (Branta ruficollis):         12

  Roodkop gans (Chloephaga rubidiceps): 14

  Ross’ gans (Anser rossi):                        14

  Rotgans (Branta bernicla):                   13,0

  Sneeuw gans (Anser caerulescens):  16,0

  Spoorwiek gans:                                       20

  Streepkop gans:                                       16

  Steinbacher gans:                                    22

  Tsjechischw gans:                                   20

  Toulouse gans:                                         27

  Vlaamse gans:                                          22

  Zwaangans:                                              20

 

Gent:

  Abbots gent (Papasula abotti)                                 (A-)

  Bruine gent (Sula leucogaster):

  Jan van Gent (Morus bassanus):       20,0

  Kaapse Jan van Gent (Morus capensis):

  Masker gent (Sula dactylatra)

 

Zwanen:

 

  Coscoroba zwaan (Coscoroba coscoroba): 20

  Fluit zwaan (Cygnus columbianus):  26,0

  Kleine zwaan (Cygnus bewickil):          24

  Knobbel zwaan (Cygnus olor):           26,0

  Trompet zwaan (Cygnus cygnus buccinator):   27

  Wilde zwaan (Cygnus cygnus):          27,0

  Zwarte zwaan (Cygnus atratusI):           24

  Zwarthals zwaan (Cygnus melanocoryphus):   20

 

 

 

 

ROOFVOGELS

 

Arenden:

  Adelberts arend  = Spaanse keizersarend

  Apen arend (Pithcofaga jefferyi):                                (A-)

  Bastaard arend (Aquila clanga):                                 (A)      20,0

  Dwergarend (Hieraaetus pennatus):                           (A)    14,0

  Havikarend (Hieraaetus fasiatus):                              (A)      18,0

  Keizerarend (Aquila heliaca):                                     (A)       24,0

  Spaanse keizerarend (Aquila adalberti):                (A)        24.0

  Schreeuwarend (Aquila pomarina):                           (A)      20,0

  Slangenarend  (Circaetus gallicus):                            (A)    18,0

  Madagascar slangenarend (Eutriorchis astur):     (A-)     12*

  Steenarend (Aquila chrysaëtos):                                 (A)    28,0

  Steppenarend

    Afrikaanse steppenarend (Aquila rapax):

    Aziatische steppenarend (Aquila nipalensis):      20,0

 

  Visarend (Pandion haliaeetus):                       (A)      19,0

  Afrikaanse visarend (Haliaeetus vocifer) 1-0:       (A-)       24,0

  Afrikaanse visarend (Haliaeetus vocifer) 0-1:       (A-)       28*

  Solomon visarend (Haliaeetus sanfordi) 1-0:        (A-)      24,0

  Solomon visarend (Haliaeetus sanfordi) 0-1:        (A-)      28*

 

  Zeearend  (Haliaeetus albicilla): 1-0                          (A)       24,0

  Zeearend  (Haliaeetus albicilla): 0-1                          (A)       26,0

  Madagaskar zeearend (Haliaeetus vociferoides) 1-0:   (A-)        24,0

  Madagaskar zeearend (Haliaeetus vociferoides) 0-1:   (A-)        28*

  Pallas zeearend = Witwang zeearend

  Steller zeearend (Haliaeetus pelagicus) 1-0:             (A)    24,0

  Steller zeearend (Haliaeetus pelagicus) 0-1:             (A)    28,0

  Witbuik zeearend (Haliaeetus leucogaster) 1-0:       (A-)  24*

  Witbuik zeearend (Haliaeetus leucogaster) 0-1:       (A-)  28*

  Witkop zeearend (Haliaeetus leucocephalus) 1-0:   (A)   24,0

  Witkop zeearend (Haliaeetus leucocephalus) 0-1:   (A)   28,0

  Witwang zeearend  (Haliaeetus leucoryphus): 1-0   (A)   24,0

  Witwang zeearend  (Haliaeetus leucoryphus): 0-1   (A)   28,0

 

Buizerd (Buteo buteo):                                                       (A)   13,0

  Arendbuizerd  (Buteo rufinus):                                      (A)   16,0

  Ruigpoot buizerd  (Buteo lagopus):                               (A) 14,0

  Salvins bonte buizerd  (Leucopternis occidentalis):     (A-)        14*

 

Condor :

  Andes condor (Vultur gryphus):                                     (A-)            30*

 

Gier:

  Aasgier (Neophron percnoterus):                          (A)          20,0

  Lammer gier (Gypaetusmbarbatus):                    (A)           28,0

  Monniksgier (Aegypius monachus):                     (A)          28,0

  Oor gier (Torgos tracheliotus):

  Vale gier (Gyps fulvus):                                          (A) 28,0

 

Harpij (Harpia harpyja):                (A)

Havik (Accipiter gentiles): 1-0                                   (A)          12,0

Havik (Accipiter gentiles): 0-1                                   (A)          14,0

 

Kiekendief:

  Blauwe kiekendief (Circus cyaneus):                    (A)          12,0

  Bruine kiekendief (Circus aeruginosus):             (A)          12,0

  Grauwe kiekendief (Circus pygargus):                 (A)          12,0

  Steppen kiekendief (Circus macrourus): 12,0

 

Sperwer  (Accipiter nisus): 1-0                                   (A)         7,0

Sperwer  (Accipiter nisus): 0-1                                   (A)         8,0

  Balkan sperwer (Accipiter brevipes):                      (A)        10,0

 

Uilen:

  Boeboek (Ninox Squamioila natalis):                     (A-)

  Bos uil (Strix aluco):                                                 (A)            12,0

  Dwerg uil (Glaucidium passerinum):                     (A)          7,0

  Dwergoor uil (Otus scops):                                      (A)          7,0

  Grote dwergooruil (Mimizuku gurneyi):           (A-)

 

  Grasuil:

  Madagaskar grasuil (Tyto soumagnei):            (A-)

  Kerkuil (Tyto alba):                                                 (A)  10,0

  Lapland uil (Strix nebulosa):                                 (A) 16,0

  Oehoe (Bubo bubo):                                                (A)            24,0

  Oeral uil (Strix uralensis):                                      (A)  14,0

  Oor uil:

  Dwerg ooruil (Otus scops):                                (A)    7,0

  Rans uil (Asio otus):                                               (A)  10,0

  Ruigpoot uil (Aegolius funereus):                        (A)                        12,0

  Sneeuw uil (Nyctea scandiaca):                            (A)                                   24,0

  Sperwer uil (Sumia ulula):                                    (A)   10,0

  Steen uil (Athene noctua):                                     (A) 8,0

  Bos steenuil  (Athene blewitti):                         (A-)   6*

  Valkuil:

  Christmas valkuil (Ninox squamipila natalis):   (A-)

  Veld uil (Asio flammeus):                                     (A)   12,0

  Afrikaanse velduil (Asio apensis):     12,0

 

Valken:

  Amoer valk (Falco amurensis):

  Barbarijnse valk (Falco pelegrinoides )1-0:        (A)           11,0

  Barbarijnse valk (Falco pelegrinoides ) 0-1:       (A)           13,0

  Boom valk (Falco subbuteo):                                 (A)           9,0

  Eleonora’s valk (Falco eleonorae):                       (A)           11,0

  Giervalk (Falco rusticolus )1-0:                            (A)  14,0

  Giervalk (Falco rusticolus ) 0-1:                           (A)  15,0

  Lannervalk (Falco biamicus): 1-0                        (A)  12,0

  Lannervalk  (Falco biamicus): 0-1                       (A)  14,0

  Indische lannervalk (Falco jugger):                 (A-)  

  Roodpoot  valk (Falco vespertinus):                    (A)           9,0

  Saker valk (Falco cherrug )1-0:                           (A)  14,0

  Saker valk (Falco cherrug ) 0-1:                          (A)  15,0

  Smelleken (Falco columbarius):                           (A)            9,0

  Slecht valk (Falco peregrinus): 1-0                      (A) 12,0

  Slecht valk  (Falco peregrinus): 0-1                     (A) 14,0

 

  Toren valk (Falco tinnunculus):                           (A) 9,0

  Amerikaanse torenvalk (Falco sparverius):  7,0

  Kleine torenvalk (Falco naumanni):               (A)      9,0

  Mauritius torenvalk (Falco punctatus):          (A-)    9*

  Madagaskar torenvalk (Falco newtoni):         (A-)      

  Seychellen torenvalk  (Falco area):                 (A-)   9*

 

Wespendief (Pernis apivorus):                                   (A)        12,5

 

Wouw:

  Grijze wouw (Elanus caeruleus):                           (A)           12,0

  Cubaanse langsnavelwouw

              (Chondrohierax unicinatus wilsonii):   (A-)  12*

  Rode wouw (Milvus milvus):                                   (A)           13,0

  Vorkstaart wouw (Elanoides forficatus):

  Zwarte wouw (Milvus migrans):                             (A)           12,0

 

 

OVERIGE

 

 Aalscholver (Phalacrocorax carbo):  18,0

  Dwerg aalscholver (Phalacrocorax pygmeus):     18*

  Geoorde aalscholver (Phalacrocorax auritus):

  Kuif aalscholver (Phalacrocorax aristotelis):         16,0

 

Albatros:

  Grote albatros (Diomedea exulans):

  Steller albatros (Diomedea albatrus):                           (A-)

  Wenkbrauw albatros (Diomedea melanophris):

 

Alk (Alca tordaI):

  Kleine alk (Plautus alle):

  Papegaai alk (Cyclorrhynchus psittacula):

  Reuzen alk (Pinguinus impennis):

  Zilver alk (Synthiboramphus antiguus):

 

Bokje (Lymnocryptes minimus):          4,0

 

Dodaar (Tachybaptus ruficollis):         9,0

 

Flamingo (Phoenicopterus ruber):                                   (A) 16

 

Franjepoot:

  Rosse franjepoot (Phalaropus fulicaria): 3,5

  Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus):     3,3

  Grote franjepoot (Phalaropus tricolor):

 

Fregatvogel:

  Amerikaanse fregatvogel (Fregata magnificens):

  Witbuikfregarvogel (Fregata andrewsi):                     (A-)

 

Fuut (Podiceps cristatus) :                    10*

  Atitlanfuut (Podilymbus gigas):                                    (A-)

  Dikbek fuut (Podylimbus podiceps) :

  Geoorde fuut : (Podiceps nigricollis) :  10,0

  Roodhals fuut (Podiceps grisegena) :  12,0

 

Grutto (Limosa limosa):                          7,0

  Rode grutto (Limosa haemastica) :

  Rosse grutto (Limosa lapponica):     7,0

Griel (Burthinus oedicnemus):             8,0

Grutto (Limosa limosa):                             7/8

  Rode grutto (Limosa haemastica):

  Rosse grutto (Limosa lapponica) :         7

 

Ibis:

  Heilige ibis (Threskiomis aethiopcus):

  Heremiet ibis (Geronticus eremita):                      (A)

  Kaapse ibis (Geronticus calvus):                            (A-)

  Kuifibis :

  Japanse kuifibis (Nipponia nippon):                  (A-)

  Purper ibis:                                                14

  Reuzen ibis (Pseudibis gigantean):                        (A-)

  Rode ibis:                                                   14

  Zwarte ibis (Plegadis falcinellus):      12,0

 

Jabiru (Jabiru mycteriaI):                                          (A-)

 

Jager:

  Kleinste jager (Stercorarius longicaadus):    6,5

  Kleine jager (Stercorarius parasiticus):  6,5

  Middelste jager (Stercorarius pomarius):

  Grote jager (Stercorarius skua):         14,0

 

Kagoe (Rhynochetos jubatus):                                   (A-)

Keerkringvogel:

  Roodsnavel keerkringvogel (Phaethon aethereus):

 

Kemphaan  (Philomachus pugnax): 1-0 6,5

Kemphaan  (Philomachus pugnax): 0-1 5,0

 

Kievitten:

  Europese kievit (Vanellus vanellus): 6,5

  Cayenne kievit (Vanellus chilensis)

  Lelkievit (Vanellus senegallus)

  Kroonkievit (Vanellus coronatus):         5

  Smid’s kievit (Vanellus armatus):          5,4

  Smid’s kievit (Anitibyx armatus):            5,4

  Sporenkievit (Vanellus spinosus):     6,5

  Streppen kievit (Vanellus gregarius): 5,5*

  Witstaart kievit (Vanellus leucurus):

 

Koet:

  Meerkoet (Fulica atra)

  Amerikaanse Meerkoet (Fulica american):

    Knobbel meerkoet ((Fulica cristata)  12,0

  Purperkoet (Porphyrio porphyrio):         12

  Zeekoet (Uria aalge):                              10,0

  Zwarte zeekoet (Cepphus grylle):      10,0

  Dikbek zeekoet (Uria lomvia):

 

Kluut (Recurvirostra avosetta):            7,0

  Stelt kluut (Himantopus himantopus):            7        ,0

 

Kraanvogel (Grus grus):                                              (A)         18,0

  Canadese kraanvogel (Grus canadensis):               (A)     16,0

  Chinese kraanvogel (Grus japonensis):                   (A-)

  Juffer kraanvogel (Grus virgo):           16*

  Kroon kraanvogel:                                    18

  Monniks kraanvogel (Grus monacha):                    (A-)

  Sandhill kraanvogel:                               14

  Trompet kraanvogel (Grus americana):                 (A-)

  Withals kraanvogel (Grus vipio):                             (A-)

  Witte kraanvogel:

  Siberische witte kraanvogel (Grus leucogeranus): (A-)

  Zwarthals kraanvogel (Grus aigricollis):                (A-)

 

Kwak (Nycticorax nycticorax):             14,0

Kwartelkoning (Crex  crex):                    5,0                

Lepelaar (Platalea leucorodia):                                    (A)       18,0

Maraboe:

  Indische maraboe (Leptoptilus dubius):                   (A-)

 

Meeuwen:

  Audouins meeuw (Larus audouinii): 10,0

  Burgemeester:

  Grote burgemeester (Larus hyperboreus):   14,0

  Kleine burgemeester (Larus glaucoides):

  Drieteen meeuw (Rissa tridactyla):

  Dunbek meeuw (Larus genei):            8,0

  Dweg meeuw (Larus minutus):

  Franklins meeuw (Larus pipixcan):

  Geelpoot meeuw (Larus cachinnans)

  Grijskop meeuw (Larus cirrocephalus):

  Ivoor meeuw (Pagophila ebumea):

  Kokmeeuw (Larus ridibundus):

  Kleine kokmeeuw (Larus philadelphia):

  Lach meeuw (Larus atricilla):

  Mantel meeuw:

  Grote mantelmeeuw (Larus marinus):

  Kleine mantel meeuw (Larus fuscus)

  Ringsnavel meeuw (Larus delawarensis):

  Ross’s meeuw (Rhodostethia rosea)

  Storm meeuw (Larus canus):

  Vorkstaart meeuw (Xema sabini):      6,5

  Witoog meeuw (Larus leucophthalmus):

  Zilver meeuw (Larus argentatus):

  Zwartkop meeuw (Larus melanocephalus):

  Mongoolse zwartkopmeeuw (Larus relictus):            (A-) 7*

  Reuzen zwartkop meeuw (Larus ichthyaetus):

 

Nimmerzat:

  Maleise nimmerzat (Mycteria cinerea):                          (A-)

 

 Ooievaar (Ciconia ciconia):                    16.0

  Zwarte ooievaar  (Ciconia nigra):                                   (A)  16,0

  Zwartsnavel ooievaar (Ciconia boyciana):                     (A)

 

Papegaaiduiker (Fratercula arctica):   8,0

  Kuif papegaaiduiker (Fratercula cirrhata):

 

Oeverloper (Tringa hypoleucos):         4,5

  Amerikaanse oeverloper (Tringa macularia):

 

Pelikaan:

  Kroeskop pelikaan (Pelecanus crispus):                       (A)

  Rose pelikaan = Witte pelikaan:

  Witte pelikaan (Pelecanus onocrotalus):  24*

 

Pinguin:

  Humboldt pinguin (Spheniscus humboldti):                (A-)

 

Plevieren :

  Bontbek plevier (Charadrius hiaticula):  4,5

  Am. Bontbekplevier (Charadrius semipalmatus):

  Goud plevier (Pluvialis apricaria):      5,0

  Amerikaanse goudplevier (Pluvialis dominica):

  Kleine goudplevier (Pluvialis fulva):

  Killdeer plevier (Charadrius vociferous):

  Kaspische plevier: (Charadrius asiaticus)

  Kleine plevier (Charadrius dubius):   3,3

  Mongoolse plevier (Charadrius mongolus)

  Morinel plevier (Charadrius morinellus):  5,0

  Strand plevier (Charadrius alexandrinus):    3,5

  Vorkstaart plevier (Glareola pratincola): 5,0

  Oosterse vorkstaart plevier (Glareola maldivarum):

  Steppen vorkstaart plevier (Glareola nordmanni):

  Woestijn plevier (Charadrius leschenaultii): 6,0

  Zilverplevier (Pluvialis squatrarola):  5,0

 

Porseleinhoen (Porzana parzana):         5

 

Purperhoen: 

  Afrikaanse purperhoen (Porphyrio alleni):

  Amerikaanse purperhoen (Porphyrio martibicus):

 

Rallen:

  Australische bandral (Rallus phillippensis phillippensis)

    Geelband bandral = Australische bandral

  Braziliaanse dwergral = Witborst ral:    4,5

  Gestreepte ral (Aenigmatolimnas marginalis):

  Lord Howeral (Gallirallus sylvestris):                       (A-)

  Sora ral (Porzana carolina) :

  Water ral (Rallus aquaticus) :              7,0

  Witborstral (Laterallus leucopyrrhus) :  4,5

  Zwarte ral (Limnocorax flavirostra)

    Afrikaanse zwarte ral (Porzana flavirostra):

 

Reiger :

  Blauwe reiger (Ardea cinerea):

  Kleine blauwe reiger (Egretta caerulea):

  Grote blauwe reiger (Ardea herodias):

  Koereiger (Bubulcus ibis):                   11,0

  Mangrove reiger (Butorides virescens):

  Purper reiger (Ardea purpurea):         18,0

  Ral reiger (Ardeola ralloides):             16,0

  Rifreiger:

  Westelijke rifreiger (Egrette gularis):

  Zilver reiger :

  Grote zilverreiger (Casmerodius alba):                    (A)       16,0

  Kleine zilverreiger (Egretta garzetta):                     (A)         12,0

  Zwartkap reiger (Ardea melanocephala):

Renvogel (Cursorius cursor):

 

Roerdomp (Botaurus stellaris):            14,0

  N. Amerikaanse roerdomp (Botaurus lentiginosus):       

 

Ruiter:

  Bartrams ruiter (Bartramia longicauda):

  Blonde ruiter (Tryngites subruficollis) :

  Bosruiter (Tringa glareola):                  4,5

  Amerikaanse bosruiter (Tringa solitaria):

  Geelpoot ruiter:

  Grote geelpoot ruiter (Tringa melanoleuca):

  Kleine geelpoot ruiter (Tringa flavipes):

  Grijsstaart ruiter (Tringa breipes):

  Groenpoot ruiter (Tringa nebularia): 6,5

  Gevlekte groenpootruiter (Tringa guttifer):           (A-)

  Oeverloper (Tringa hypoleucos):       4,5

  Amerikaanse oeverloper (Tringa macularia):

  Poelruiter (Tringa stagnatilis):             4,5

  Terek ruiter (Tringa terek):                   3,3

  Witgatje (Tringa ochropus):                 4,0

  Zwarte ruiter (Tringa erythropus):      5,0

 

Scholekster (Haematopus ostralegus):  8,0

  Zwarte scholekster:

  Canarische zwarte scholekster (Haematopus meadewaldoi):

 

Snip

  Grijze snip:

  Grote grijze snip (Limnodromus scolopaceus):

  Kleine grijze snip (Limnodromus griseus):

  Hout snip (Scolopax rusticola):              7

  Poel snip (Gallinago media):                4,0

  Stekelstaart snip (Gallinago stenura):

  Water snip (Gallinago gallinago):       4,5

 

Steenloper (Arenaria interpres):           4,5

 

Stormvogel:

  Bulwers stormvogel (Bulweria bulwerii):

  Kaapverdische stormvogel (Pterodroma feae):

  Madeira stormvogel (Pterodroma madeira):

  Noordse stormvogel (Fulmarus glacialis):    10,0

  Pijl stormvogel:

  Grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus):

  Grote pijlstormvogel (Puffinus gravis):

    Kleine pijlstormvogel (Puffinus assimilis):

    Kuhls pijlstormvogel (Calonectris diomedea):     10,0

  Noordse pijlstormvogel (Puffinus puffinus) 10,0

  Vale pijlstormvogel (Puffinus yekouan):  10,0

  Reuzen stormvogel

  Noordelijke reuzen stormvogel (Macronectes halli):

  Zuidelijke reuzen stormvogel (Macronectes giganteus):

  Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus):  2,5

  Bont stormvogeltje (Pelagodroma marina)

  Chinees stormvogeltje (Oceanodroma monorhis):

  Madeira stormvogeltje (Oceanodroma castro):

  Vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa):     2,5

  Wilsons stormvogeltje (Oceanites oceanicus):

  Zwartkop stormvogel (Pterodroma hasitata):

 

Sternen:

  Aleoeten stern (Sterna aleutica):

  Bengaalse stern (Sterna bengalensis):

  Bonte stern (Sterna fuscata):                   

  Brilstern (Sterna anaethetus):

  Dougallsstern (Sterna dougalii):        4,0

  Dwergstern (Sterna albifrons):           3,3

  Forsters stern (Sterna forsteni):

  Grote stern (Sterna sandvicensis):    5.0

  Kleinste stern (Sterna antillarum):

  Konings stern (Sterna maxima):

  Kuifstern:

  Californische kuifstern (Sterna elegans):

  Lach stern (Geochelidon nilotica):     5,0

  Noordse stern (Sterna macrura):       4,0

  Reuzen stern (Hydroprogne caspia): 9,0

  Visdief (Sterna hirundo):                      4,0

  Witvleugel stern (Chidonias leucopterus):    4,0

  Witwang stern (Chidonias hybridus): 4,0

  Zwarte stern (Chidonias niger):          4,0

 

Strandloper:

  Alaska strandloper (Calidris mauri):

  Am. gestreepte strandloper (Calidris melanotos):

  Bairds strandloper (Calidris bairdii):

  Bonapartes strandloper (Calidris fusicollis):

  Bonte strandloper (Calidris alpina):  4,0

  Breedbek strandloper (Limicola falcinellus):          4,0

  Drieteen strandloper (Calidris alba): 3,5

  Grijze standloper (Calidris pussila):

  Kanoet strandloper (Calidris canutus):  5,0

  Grote kanoet strandloper: (Calidris tenuirostris):

  Kleine strandloper (Calidris minuta):  3,5

  Am. kl. Strandloper (Calidris minutilla): 

  Krombek strandloper (Calidris furruginea):  4,0

  Paarse strandloper (Calidris maritime):  4,5

  Roodkeel strandloper (Calidris ruficollis)

  Siberische strandloper (Calidris acuminata):

  Stelt strandloper (Micropalama himantopus):

  Taiga strandloper (Calidris subminuta):

  Temmincks strandloper (Calidris temminckii):      3,0

 

Struisvogel (Struthio camelus):                                      (A-)

 

Trap:

  Baardtrap (Eupodotis.bengalensis):                           (A-)

  Grote trap (Otis tarda):                                                 (A)        26*

  Indische trap (Ardeotis nigriceps):                               (A-)

  Kleine Indische trap (Eupodotis indica):                 (A-) 

  Kleine trap (Tetrax tetrax):                                           (A)       16,0

  Kraag trap (Chlamydotis undulata):                            (A)    14.0

 

Tureluur (Tringa totanus):                     5,0

 

Visdief (Sterna hirundo):                        4,0

Waterhoen (Gallinula chloropus):        8  ,0

  Kleine waterhoen (Porzana parva):      4

  Kleinste waterhoen (Porzana pusills):  5

 

Willet (Catoptrophorus semipepalmatus):

Witgatje (Tringa ochropus):                   4,0

 

Wouwaapje (Ixobrychus minutus):     10,0

  Afrikaans wouwaapje (Ixobrychus stumii):

  Amerikaans wouwaapje (Ixobrychus exilis)

  Mantsjoerijs wouwaapje (Ixobrychus eurthythmus)

 

Wulp (Numenius arquata):                     10,0

  Dunbek wulp (Numenius tenuirostris):                 (A)          8,0

  Dwerg wulp (Numenius minutus):

  Eskimo wulp (Numenius borealis):                        (A)                                

  Regenwulp (Numenius phaeopus):  8,0

 

 

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

 

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

 

De met * gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

 

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.