Info Introka

De volièrevereniging voor Noord-West Friesland, Introka (H10), wil u graag door middel van deze website informeren over de vogelsport in verenigingsverband. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. Introka is in februari 1957 opgericht en telt ruim 35 leden. De naam Introka staat voor In Tropen en Kanaries, maar tegenwoordig ook zeker voor parkieten.

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij. Het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten dit te bereiken door het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen . De contactavonden vinden 6 maal per seizoen plaats, namelijk 1 maal per maand gedurende de maanden september t/m april. Op de avonden wordt een spreker uitgenodigd of word er een filmpje getoond. Er worden verschillende vogels besproken, zoals kanaries, tropische vogels, Europese kooivogels, parkieten, vruchten en insectenetende vogels en vogels in tuin en park. Ingegaan wordt dan op huisvesting, houden en verzorgen, voeding en kweek, vogelziekten etc. Dit zijn altijd zeer gezellige, boeiende en leerzame avonden.

In de maand november vindt de tentoonstelling plaats. Dit is één van de hoogtepunten van het jaar. Hier worden de mooiste vogels geshowd en vindt er onderling een leuke competitie plaats. Kampioen worden is toch dat waar ieder naar streeft.

Februari is de maand waarin een jaarvergadering gehouden wordt. Hierin wordt het hele reilen en zeilen van de vereniging onder de loep genomen en worden de gewonnen prijzen uitgereikt.

Zoals u ziet heeft “Introka” u als liefhebber heel wat te bieden en kunnen ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Het lidmaatschap bedraagt  € 41,50 per jaar, voor jeugdleden  € 23,00 per jaar. U krijgt dan tevens iedere maand het fraaie maandblad “Onze Vogels”.

Leden aan gesloten bij een andere volièrevereniging kunnen voor  €23,00 per jaar, als sublid lid worden. Voor jeugd subleden is dit €11,50 per jaar.

Het lidmaatschap word elke jaar in de maanden januari/februari via een rekening geïncasseerd.

Bankrekening NL47 RABO 0325518017 t.n.v. Introka.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40003413.

 

   Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Angelique Zijlstra, Harlingen lieky@outlook.com
06-41151892
Secretaris  Jacob v/d Meer, Franeker jacobvandermeer3@gmail.com
Penningmeester  Theo Zijlstra, Harlingen zijly@live.nl
Gezamenlijk e-mailadres bestuur:  bestuur.introka @gmail.com