Bestuur

  Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter J.Draaisma 0517 – 393407
Secretaris  W.Kuipers 06-15230924
Penningmeester F. van der Staal 06-12816664
Kashouder A. Bloemhof 06-51589226
Ringencommissaris A. Semp 06-28425198
E.  Haringa 06-37375576
Materialencommissaris H. Haringa 0517 – 395507
Gezamenlijk e-mailadres bestuur: bestuuredelzanger @ gmail.com
TT-secretaris/Redactie: J.Miedema
Webmaster: J.Miedema
bestuuredelzanger @ gmail.com
webmaster @ edelzanger.nl
06-50480313