Agenda 2023/2024

Hallo vogelvrienden.
Tenzij anders aangegeven, worden de activiteiten gehouden  in  het:
Clubgebouw P.V. Ons Genoegen
de vormer 7 in Harlingen

Vereniging bijeenkomsten   

26 september ledenbijeenkomst met lezing
17 oktober ledenbijeenkomst met lezing en inleveren TT formulieren

Tentoonstelling

3 november keuring 4 november open voor bezoek.

2024

6 februari jaarvergadering
19 maart ledenbijeenkomst paasquiz
16 april ledenbijeenkomst