Contact Stichting Stadsvolière

Bestuur:

Voorzitter: J. Miedema        tel. 0650480313    miedemajacob@gmail.com

Secretaris: A. Wouters         tel. 0517 394114     kwouters@ziggo.nl

Penningmeester: Liemburg tel. 0517 394995   liemburg@ziggo.nl

Vice voorzitter: K. Rodenburg                             klaas.rodenburg@hetnet.nl

Commissielid: R. Visser                                        r.j.visser@hetnet.nl

Commissielid: D. Sipma                                       d.sibma@kpnmail.nl

Beheerder: H. Haringa       tel. 0517 395507    harmharinga@ziggo.nl

 

Vogelverzorging:
Bij calamiteiten kunt u bellen met de beheerder:
Haringa tel. 0517 395507 of een van de bestuursleden.

 

Donaties kunnen gestort worden op:
Bankrekening: ING Bank: NL29 INGB 0007 7368 00    t.n.v. Stichting Stadsvoliere

AANMELDEN ALS DONATEUR (klik hier)

 

Wijzigingen of afmelden kunt u doen door een e-mail te sturen naar parkvoliere@gmail.com.