Meyer papegaai

Kweekverslag van de Meyer papegaai

Poicephalus Meyeri Meyeri (Meyer papegaai)

 

Door Eric Swaans

De Meyer papegaai bestaat uit 6 ondersoorten. In de natuur vinden op de grenzen waar deze ondersoorten elkaar raken van nature al kruisingen plaats. In onze volières is dat niet anders, omdat de verschillen vrij klein zijn en er zijn dan ook niet veel zuivere vogels in onze volières terug te vinden.

Het uit elkaar houden van de ondersoorten is vrij moeilijk. Ik ga dan ook geen complete beschrijving geven, omdat dat zinloos zou zijn, omdat er ook in de ondersoorten zelf al kleine verschillen zijn tussen individuele vogels. Ik wil mij beperken door ze grof onder te verdelen in twee groepen en dat zijn de Meyer papegaaien met groene onderborst en buik en de Meyer papegaaien met blauwe onderborst en buik. De omschrijvingen van de kleuren die ik weergeef zullen u duidelijk maken dat het bijna onmogelijk is om ondersoorten uit elkaar te houden. De verschillen zijn echter ook zo klein dat het aan de mooie verschijning van de vogels geen afbreuk doet.

Van de vogels met groene onderborst en buik zijn in Nederland vermoedelijk alleen maar de Saturatus en Reichenowi die worden gehouden en kruisingen van beide. Dit heeft alles te maken met vroegere import. Ik heb de Poicephalus Meyeri Saturatus ondersoort in mijn vogelbestand.
Van de vogels met Blauwe onderborst en buik zijn alle soorten in Nederland. Deze soorten zijn ook beter uit elkaar te houden, zeker omdat bij de Damarensis het geel op zijn kop ontbreekt. De Matchiei een grote gele vlek op zijn kop heeft, die voorbij zijn ogen gaat en de Transvaalensis een smal geel bandje heeft op zijn kop.
De meyer papegaaien met groene onderborst en buik zijn de:
Poicephalus Meyeri Meyeri Bleekgroen met lichtblauwe glans over het geheel
Poicephalus Meyeri Saturatus Geheel groen
Poicephalus Meyeri Reichenowi Groen, zonder geel op de kop

De meyer papegaaien met blauwe onderborst en buik zijn de:
Poicephalus Meyeri Matchiei Licht tot helderblauw
Poicephalus Meyeri Transvaalensis Helderblauw (helderder dan bij de Matchiei)
Poicephalus Meyeri Damarensis Helderblauw en bij de meeste vogels grijs gevlekt, zonder geel op de kop

                                        Meyer pop

Meijerparkiet pop

Meyer man

meijerparkiet man

DE KWEEK:

Wat houden en kweek betreft is de meyer papegaai hetzelfde als de andere Poicephalus soorten. Ze kweken meestal tussen oktober en februari, maar er zijn ook koppels die kweken in de zomer. Net zoals bij de andere Poicephalus soorten is de pop de dominante partner in het koppel. De kweek lukt in de regel beter in een kistkooi dan in de volière. Ik gebruik kistkooien van L x B x H, 150cm x 50cm x 70cm en kooien van 100cm x 100 cm x100cm.
De vogels zijn in hun 2e tot 3e jaar geslachtsrijp. Als ze aanstalten gaan maken om te broeden zullen ze meer het nestblok gaan opzoeken, in de regel gaat de man er eerst in en begint wat te knagen aan de nestingang. De pop volgt al snel en verblijft vanaf die tijd meer in de blok dan de man. Ik gebruikt in de nestblokken “blanke” houtkrul en de pop gaat dit fijn knagen. Het ene koppel laat dit in de blok liggen en het andere koppel zal het grootste deel verwijderen uit de blok. De eieren worden met een dag tussenruimte gelegd en een nest bestaat meestal uit 3 – 4 eieren. Het broeden gebeurt door de pop en duurt ongeveer 24 dagen, het is natuurlijk moeilijk te bepalen wanneer het echte broeden begint.

De baby’s worden geringd met 7 mm. Een andere pagina heb ik volledig gewijd aan het broedblok.
Klik op deze link om daar te komen.

Meijerparkieten jongen

De papegaaien op de stok links en de
3e vogel van links zijn Meyers van 2 jaar oud. De overige papegaaien zijn jonge Ruppel papegaaien variërend in leeftijd van 4 tot 9 maanden. Jonge vogels die nog niet broedrijp zijn kunnen zonder problemen samen worden gehouden.