Bandvinken

 

Kweekverslag van de Bandvink

 

De Bandvink (Amandina Fasciata)

door: Bart Scheenaard

bandvink2

Verspreiding: Het noorden en oosten van Afrika.

Algemeen: Bandvinken kunnen in groepjes worden gehouden of in gezelschap van andere tamelijk grote vinken. Poppen hebben vaak last van legnood (nog nooit mee gemaakt). Gebeurt dat herhaaldelijk, dan is de kans op verzakking groot. Daarbij hangt er een vlezige massa uit de cloaca.

De kweek met de bandvink.
Ik heb mijn eerste kweekkoppel aangeschaft in augustus 1996. De vogels heb ik in een kooi gedaan van 3,8 m bij 1,8 bij 1,8 meter, en in die kooi hebben ze ook alle jongen groot gebracht. Het zijn zeer harde vogels die met gemak 10 graden onder nul kunnen verleven. Begin maart zag ik het mannetje baltsen, hij gaat op een tak zitten (dezelfde als het vrouwtje) en hij gaat vervolgens op en neer springen terwijl hij de tak vasthoud en vervolgens springt hij steeds dichter bij het vrouwtje en daarna vind de bevruchting plaats. Het eerste nest bouwde de vogels in een open hang plantenbakje. Ze gebruikte stro en veertjes van andere vogels en het nest wordt bijna helemaal overdekt.

Op 14 maart lag het eerste eitje er (het was melkwit), er werden in totaal 3 eitjes gelegd. De vogels broeden afwisselend en het zijn ook zeer trouwe broeders. Jammer genoeg werd hun eerste nestje in de steek gelaten, waarschijnlijk verstoring. Maar de vogels gaven niet op en op 2 april lag er opnieuw een ei, dit keer in een gesloten nestblokje, maar er werd geen mooi nest meer gebouwd. Dit keer kwamen de eitjes uit naar 12 dagen trouw broeden, alleen de 3 jongen stierven naar 6 dagen, ze waren gestikt in een meelworm. Zo als ik al verwachtte was er binnen de kortste keren weer een nieuw nest, maar dit keer tot mijn verbazing met 3 eitjes ( + 1 van een ander koppel ), die kwamen 14 mei uit en deze 4 jongen werden voorbeeldig groot gebracht en naar 21 dagen had ik 4 jonge bandvinken rondvliegen. Ik zal het voor de rest korter houden want er volgde nog 3 nesten met in totaal 12 jongen. Dus na een zeer goed kweek seizoen had ik 15 jonge bandvinken rondvliegen en mijn tweede koppel bandvinken had 8 jongen gekweekt. Geen van deze jongen had ik geringd want ik had er geen ringen voor besteld. De jongen hebben dierlijk voedsel nodig, want anders zullen zij het niet overleven.