Bergparkieten

Mijn kweek met de Bergparkiet

door Leendert Fontein
bergparkiet-man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke naam: Polytelis anthopeplus
Engelse naam: Regent Parrakeet
Verspreiding: Australië
Voedsel: Vruchten, bloesems en zaden
Leeftijd: ca. 14 jaar.
Grootte: ca 40 cm.
Gewicht: 170-175 gram.


Bergparkieten leven in open bos, in bomen langs wegen en rivieren en bij graanvelden en boomgaarden. ze leven in paartjes en kleine groepen.
Een ieder heeft voorkeur voor het kweken van bepaalde vogels de een voor kanaries de ander voor zebravinken en bij mij is dat het kweken van parkieten en dan de grote soorten n.l Bergparkieten en Prachtrosel-la’s. Bergparkieten spreken mij het meest aan en vandaar dat ik mijn ervaringen met het kweken van deze vogel op papier heb gezet. In 2000 kocht ik een koppel wat ook in dat jaar gekweekt was dus een jong koppel. Nu is het niet zo dat je gelijk kan zien wat een man of een pop is, aangezien de jongen eerst allemaal olijfgroen zijn net zo als de pop.Het geel van de man wordt op zijn vroegst na een half jaar iets zichtbaar maar we hadden het gelukkig goed gezien.
Bergparkieten horen onder het geslacht Polytelis waartoe ook de Barraband parkiet en de Prinses van Wales parkiet behoren.
Ze komen uit Australië en de Bergparkiet komt daar in twee gebieden voor n.l zuidwesten en zuidoosten. In het zuidwesten, in de omgeving van Perht hebben de mannen minder geel in de bevedering.
Mijn Bergen zijn van oorsprong ook afkomstig uit dit gebied.De lengte is ongeveer 40 cm gewicht man 170 gr, pop 175 gr en ze worden geringd met een ring van 6 mm. Over het algemeen zijn de vogels na twee jaar broedrijp hoewel dit ook al na een jaar voorkomt, hetgeen ook bij mijn vogels het gevalwas.
De buitenvolière waarin ze zitten is 5 meter lang, 2 meter hoog en 2 meter diep. De kooi is in tweeën gedeeld, een gedeelte voor de Bergparkieten en het andere deel is voor de Rosella’s.Voor het broeden gebruik ik een natuurblok van 60 cm hoog en een diameter van 35 cm en een invlieggat van 8 cm. Het blok hang ik in begin maart op; het ligt natuurlijk ook een beetje aan de weers omstandigheden. In 2001 werd het blok al na een week door de vogels onderzocht en nog een week later vond ik het eerste ei.
Vervolgens werd om de dag een ei gelegd. Na het vierde ei begon de pop te broeden en zag je haar niet meer buiten het blok. Zij werd vanaf dat moment door de man gevoerd. Controle van de eieren was geen enkel probleem de pop bleef er erg rustig onder. Na ongeveer 21 dagen werd het eerste jong geboren; de anderen volgden binnen 4 dagen.
Het ringen van de vogels dient na ongeveer 7 dagen te gebeuren maar helaas werd ik toen grieperig zodat ik te laat was om de jongen te ringen. Ondanks dat was ik toch tevreden want alle jongen werden goed gevoerd en groot gebracht door de beide ouders.
bergparkiet-popHet jaar daarop, 2002, werd opnieuw met goede moed begonnen en nadat het blok was opgehangen zaten de vogels al na drie dagen in het blok. Na weer een week kwam het eerste ei. Ook nu werd met broeden begonnen na het leggen van het vierde eitje.
Nestcontrole bleek opnieuw geen probleem, de pop blijft rustig zitten. Na zo’n 21 dagen kwam het eerste jong en de andere drie werden binnen drie dagen geboren. Gelukkig werden ze deze keer alle vier geringd, een hele opluchting want ik had in 2001 voor het eerst vogels ingezonden n.l. Prachtrosella’s waaronder een rode en drie wildkleur.
Ik heb toen tevens de belofte gedaan dat ik in 2002 Bergparkieten naar onze TT show zou inzenden. De resultaten op de show waren voor mij tevens een bevestiging dat ik redelijk tot goed heb gekweekt met de bergparkieten en is voor mij tevens een stimulans geweest om hiermee door te gaan.
Dan nog iets over de voeding. Zowel de Bergparkieten als de Prachtrosella’s krijgen dezelfde voeding.Als hoofdvoer gebruik ik gewoon valkparkieten zaad met daarbij 1à 2 maal per week eivoer met daaraan toegevoegd kiemzaad. Verder elke dag vers water met wat appelazijn er doorheen. Dit is vooral goed om wormen tegen te gaan. Tegen het broedseizoen wordt meer eivoer en kiemvoer verstrekt. Dit tot na de jongen groot zijn. Dan wordt dit weer langzaam afgebouwd. Tevens geef ik ze – zolang de natuur mij dit verschaft- onkruidzaad. Ook geef ik ze fruit en wanneer er weer maïs verkrijgbaar is verstrek ik dat ook; ze zijn hier gek op.Wellicht heeft u interesse in de samenstelling van het kiemvoer; even een telefoontje is voldoende.
Ik hoop u via dit stuk wat meer van de Bergparkiet te hebben verteld en zijn er mensen die interesse hebben in deze vogel, neem dan even contact met mij op, ik weet van meerdere mensen uit de buurt die hier ook mee kweken.